İŞLEM ÜCRETLERİ

2022 İŞLEM ÜCRETLERİ

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TÜRÜ ALAN (m²) ÜCRET(TL)
0-1000 931
1001-3000 1393
3001-5000 1985
5001-10000 2411
APLİKASYON 10001-20000 2620
20001-50000 3003
50001-100000 3591
100001-200000 4439
200001-500000 7186
500000 den sonra her 100000 için 1267
Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 aplikasyon krokisi bedeli (Maktu*) 43
KADASTRAL YOL SINIRLARININ BELİRLENMESİ (Maktu*) 1-10 Nokta 931
10 Noktadan sonra her bir nokta için 40
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ 0-500 964
Yapısız iken yapılı hale gelme Sonraki her bir m² için 0,13
1 Bina İnşaat Alanı İlave her bina için (maktu*) 339
Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde Maktu* 339
Yapılı İken Yapısız Hale Gelme Maktu* 636
Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta İken, Arsa, Fındıklık, Zeytinlik, Sera.. Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins Değişikliğinde Maktu* 339
Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*) 296
Tarımsal amaçlı yapıların (besidamı,kümes, sera ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli (Maktu*) 2140
BİRLEŞTİRME

2 PARSEL

(İlave her bir parsel için yüzde 10 artış uygulanacaktır)

1097
ARZİ İRTİFAK HAKKI 1 Parsel 635
İlave her bir parsel için (Maktu*) 339

PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ

Her parsel için (Ada/Parsel, Adres)

Maktu*

296

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE TESBİTİ

Her bağımsız bölüm için

Maktu* 296
PARSELİN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE GÖSTERİLMESİNDE

Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel / bağımsız bölüm başına ilave

Maktu*

63
HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTME VE TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA İŞLEMİ 2 Bağımsız Bölüm İçin Maktu* 452
Her bağım. Bölüm için ilave maktu* 57
İMAR BARIŞI KAPSAMINDA ZEMİN TESPİT TUTANAĞI HAZIRLAMA İŞLEMİ Bina İnşaat Taban Alanı 0 - 100 974
Sonraki her 1 m² için 2,00
PLAN ÖRNEĞİ Her bir parsel için Maktu* 34
DİĞER İŞLEMLER TIKLAYINIZ.

Bölgesel Yöresel Katsayısı 1,03 olarak alınacaktır.

Yapılacak işleme ilişkin ulaşım gideri iş sahibine aittir. Kadastro teknik hizmeti ile ilgili kadastro/tapu sicil müdürlüğünden temin edilecek her türlü teknik bilgi ve belge ücreti, harçlar, döner sermaye ücreti, onay gideri,kontrollük ücreti iş sahibine bilgi verilerek ve belgelendirilerek sözleşme kapsamında iş sahibinden ayrıca alınır.